Ing. Jaroslav Hanák

čestný prezident a člen Svazu dopravy ČR

Ing. Otto Slavík

čestný člen Svazu dopravy ČR

Ing. Gabriel Štofan

čestný člen Svazu dopravy ČR

Petr Kašík

čestný člen Svazu dopravy ČR

Karel Havel

čestný člen Svazu dopravy ČR

Ing. Ivo Toman MBA

čestný člen Svazu dopravy ČR