SVD představuje nejekologičtější dopravní odvětví a sdružuje nejvýznamnější podniky v oblasti nákladní lodní dopravy, osobní lodní dopravy, veřejné přístavy, loděnice a Český svaz vodního motorismu. Je otevřen dalším podnikatelům, sdružením apod., které se chtějí aktivně podílet zejména na komunikaci se státní správou a nebo pasivně býti informováni o aktivitách SVD. Aktivně se podílíme na připomínkách a tvorbě legislativy v našich oborech, usilujeme o prezentaci vodní dopravy a přístavů, jakož usilujeme minimálně o udržení tohoto podnikatelského prostředí pro další generace a o další rozvoj.

Naše cíle

  • zachovat a dále rozvíjet vnitrozemskou nákladní, osobní a rekreační plavbu, veřejné přístavy a loděnice
  • nejdůležitějším cílem a úkolem je přesvědčit státní orgány o důležitosti našeho oboru a zejména dokončení základní sítě vodních cest a jejich následné další rozšiřování, stejně tak výchovu a zvyšování unikátní kvalifikace pracovníků v oboru

Lukáš Hradský

předseda SVD,
majitel EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED.,s.r.o. – nákladní lodní doprava

Ing. Milan Raba

místopředseda sekce,
prokurista River Port s.r.o. – přístav Rozbělesy, servisní centrum Loubí -přístav

Ing. Miloslav Černý

místopředseda sekce,
předseda představenstva České přístavy,a.s.

Členové