Ing. Oldřich Sládek

prezident Svazu dopravy ČR

Bc. Romana Šauerová

výkonná ředitelka Svazu dopravy ČR

Představenstvo

Ing. Miloslav Černý

viceprezident SD ČR pro vodní dopravu, předseda představenstva České přístavy, a. s.

Bc. Jiří Svoboda MBA

viceprezident SD ČR, generální ředitel Správy železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Tóth

člen Představenstva SD ČR, předseda představenstva ČD CARGO, a. s.

Ing. Martin Kučera MBA

člen Představenstva SD ČR, předseda sekce letecké dopravy, výkonný ředitel pro letecký provoz Letiště Praha, a. s.

Martin Hořínek

předseda sekce železniční a kombinované dopravy Svazu dopravy, CEO Metrans Rail

Lukáš Hradský

člen Představenstva SD ČR, předseda sekce vodní dopravy,jednatel Evropská vodní doprava SPED, s. r. o.

Mgr. Michal Krapinec

člen Představenstva SD ČR, předseda představenstva a generální ředitel České dráhy, a. s.

Ing. Vladimír Homola

člen Představenstva SD ČR, ředitel ČSAD autobusy České Budějovice, a. s.

Ing. Roman Čapek

člen Představenstva SD ČR, ředitel PAS Zábřeh na Moravě, a. s.

Josef Melzer

člen Představenstva SD ČR, jednatel M+L Logistik, s. r.o.

Ing. Tomáš Ignačák, MBA

člen Představenstva SD ČR, místopředseda představenstva Škoda Transportation, a. s.

Ing. Marek Novotný

člen Představenstva SD ČR, ředitel Správy ŘSD Hradec Králové

Ing. Vladimír Fišer

člen Představenstva SD ČR, místopředseda sekce železniční a kombinované dopravy, ředitel Bohemiakombi, a. s.