1.

Praktická (vyjednávání) a odborná (expertízy) pomoc v oblasti legislativního poradenství a legálního lobbyingu na úrovni ČR i EU.

2.

Možnost využívání rozsáhlé sítě kontaktů v rámci odvětví dopravy a dopravného průmyslu a služeb.

3.

Zastupování zájmů členů Svazu vůči státním a jiným orgánům v České republice i v zahraničí, zejm. EU.

4.

Informace o aktuálních tématech v oblasti dopravy a zaměření na trendy ve vývoji dopravního trhu.

5.

Možnost účasti na odborných seminářích, workshopech a konferencích, které činí činnost Svazu dopravy také cennou platformou pro odbornou diskusi a networking.

6.

Propagace služeb a produktů členů Svazu v rámci Svazu dopravy i externě v rámci sdělovacích prostředků a na veřejnosti.

7.

Příležitost podílet se na kolektivních aktivitách, jako jsou společné projekty, výzkumné a vzdělávací aktivity.