Železnice jako základ udržitelné mobility

S ohledem na fakt, že železnice je nejméně znečišťujícím prostředkem veřejné dopravy, kdy se na celkovém znečištění z dopravy podílí 0,5% emisí CO 2 , pak loogicky bude dekarbonizace dopravy záviset právě na zvýšení podílu železnice na trhu dopravy. Železnice by se měla jasně stát základem všech národních dopravních strategií s důrazem na ekologii a udržitelnost. Toto vychází i ze základních cílů Zelené dohody a dílčích strategií. Je to velká šance pro rozvoj železnice a tím i pro železniční průmysl. Investice do této oblasti opravy by určitě měly být na předním místě i v České republice. Je to možnost jak v naší zemi skokově zmodernizovat osobní dopravu na železnici i v MHD. Doprava by tak přilákala více cestujících a tím pomohla zvýšit podíl bezemisní dopravy na úkor emisní dopravy s cílem přiblížit se k naplnění stanovených cílů.

Dodavatelské firmy se podílejí na modernizaci železnice, obnově vozového parku a infrastruktury. Firmy českého železničního průmyslu sdružené v ACRI ročně vytvářejí obrat zhruba 90 miliard korun, s podílem exportu téměř 60%.

Ing. Tomáš Ignačák MBA,  President Regionů CZ&SK a CEE ve Škoda Group

Ing. Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI

předsedkyně sekce

Členové