Vážení přátelé,

Chci Vás všechny pozdravit na nových stránkách Svazu dopravy ČR, který od loňského července prochází nelehkým obdobím ve smyslu změn snad skoro úplně všeho. Společně s novou výkonnou ředitelkou paní Romanou Šauerovou se pokusíme zvýšeným úsilím nastartovat další existenci SvD ČR novým směrem.

Takovým směrem, který si nejen spolek zaslouží za ty léta podpory dopravě, ale podle našeho názoru je bezpodmínečně nutný v dnešní turbulentní době. Proměna světa, ať se nám líbí, nebo ne, je velká a musíme na to adekvátně reagovat. Podporovat rozumné myšlenky ať už co se týká infrastruktury, jejího financování a plánování nebo například podpory dopravy ale také potírat blbosti a nesmysly všeho druhu a typu .

Podle našeho názoru a zjištění nestačí na záštitu české dopravy jen vrcholový Svaz průmyslu a dopravy, který, jak jsme zjistili, naprosto všem však splývá s tím naším ( a jak to bývá, v některých případech nám to pomáhá, jindy je to značný problém) nebo jen profesní spolky typu ČESMAD Bohemia, Sdružení dopravních podniků ČR nebo ŽESNAD.CZ.

Svaz dopravy ČR je zaměstnavatelským svazem a má ambice být „ hlavou“ české dopravy ve všech souvislostech. Vzhledem k aktuálnímu stavu spolku je však toto práce na dlouhá léta dopředu. Držme si, prosím, společně palce.