Svaz dopravy (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl v roce 1989, kdy nová politická a ekonomická situace v zemi vyvolala potřebu založit organizaci dopravních zaměstnavatelů a podnikatelů, která by hájila zájmy svých členů v období transformace.

Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy.

Počátkem roku 1994 se svaz spojil se Svazem průmyslu ČR, který zastřešuje všechny průmyslové obory a soustřeďuje převážnou míru rozhodujících podnikatelských subjektů. Toto nové uskupení přijalo název Svaz průmyslu a dopravy ČR a je nejsilnějším podnikatelským svazem v republice. Soustřeďuje více než 25 podnikatelských svazů s členskou základnou 1,3 mil. pracovníků. Svaz dopravy je z těchto členských svazů největší.

Organizačně se svaz dělí na šest odborných sekcí, jimiž jsou Silniční doprava, MHD a opravny, Letecká doprava, Železniční a kombinovaná doprava, Vodní doprava, Silniční infrastruktura, Železniční výrobci, opravci a výzkum. V jejich čele stojí vždy předseda, který je současně členem představenstva svazu. V těchto základních organizačních jednotkách jsou řešeny problémy toho kterého druhu dopravy. Členské organizace svazu mají možnost se zapojit do práce ve více sekcích.

Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 84 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 70 tisícům zaměstnanců.

Svaz dopravy ČR je připomínkovým místem legislativy prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy.