Hanák Jaroslav Ing.

čestný prezident a člen Svazu dopravy ČR

Slavík Otto, Ing.

čestný člen Svazu dopravy ČR

Štofan Gabriel, Ing.

čestný člen Svazu dopravy ČR

Kašík Petr

čestný člen Svazu dopravy ČR

Havel Karel

čestný člen Svazu dopravy ČR

Toman Ivo Ing. MBA

čestný člen Svazu dopravy ČR