Sekce silniční dopravy nabízí členství všem podnikatelům v silniční veřejné i nákladní dopravě a opravárenství.

Hlavními úkoly sekce je propojit nejen všechny podnikatele v silniční dopravě, ale v dopravě jako celku. Doprava je nejen důležitým propojovacím článkem v podnikání, ale v našich životech vůbec. To ostatně ukazuje i současný vývoj veřejné dopravy, kterou mladí lidé stále více využívají. Tomu se přizpůsobují i informační a odbavovací technologie a s tím spojená legislativa.

Naším úkolem, a to nejen ve veřejné, ale i v nákladní dopravě a opravárenství, je pružně reagovat na trh, legislativcům předávat správné informace z provozu pro tvorbu zákonů a nařízení.

Hlavní úkoly sekce silniční dopravy a opravárenství: 

  1. Podpora podnikatelů v silniční dopravě a opravárenství

a.        včasné a věcné připomínkování zákonů a nařízení

b.       aktivní přístup a součinnost k sjednocování dopravní legislativy krajů

c.       pomoc při získávání informací v souvislosti s čerpáním prostředků na rozvoj veřejné dopravy a opravárenství

  1. Součinnost při modernizaci informačních a odbavovacích technologií
  2. Organizace společných jednání s odbory
  3. Organizace odborných setkání

Ing. Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

předseda sekce

Členové