Přihláška řádného člena Svazu dopravy České republiky


    Žadatel o členství tímto podává přihlášku k řádnému členství ve Svazu dopravy České republiky, IČ: 613 81 705 (dále též jako „Svaz dopravy“), ve smyslu § 6 odst. 7 stanov Svazu dopravy.

    Žadatel o členství prohlašuje, že se před podáním této přihlášky seznámil s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a stanov Svazu dopravy a jsou mu tedy dobře známi právní následky spojené s jejím podáním. Žadatel o členství výslovně prohlašuje, že byl seznámen s ustanovením § 6 odst. 7 stanov Svazu dopravy a je si vědom oprávnění představenstva Svazu dopravy do 12 týdnů od doručení této přihlášky jeho členství odmítnout.