Hlavními body jednání je plánování dopravních staveb, rozpočtový výhled SFDI, koncepce veřejné dopravy, střednědobý výhled na financování oprav silnic a v neposlední řadě systémové řešení nadměrného opotřebení silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů – předkládá za SD pan Miroslav Němec.