Vážení členové Svazu dopravy,

nabízíme Vám jedinečnou možnost ovlivnit budoucí směřování strategických investic v Česku.

Oslovil nás Svazu průmyslu a dopravy ČR, který v rámci zapojení do práce Vládního výboru pro strategické investice připravil společně s Hospodářskou komorou České republiky a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR průzkum, kterým máte možnost poskytnout Vaše názory a doporučení k budoucím strategickým investicím.

Výstup z průzkumu bude využit pro jednání ve Vládním výboru pro strategické investice. Úkolem tohoto výboru bude urychlit realizaci vybraných strategických projektů, které budou důležité pro naši ekonomiku v nejbližších letech. Vládní výbor se zaměří na klíčové oblasti rozvoje České republiky, jimiž jsou energetika, dopravní a technická infrastruktura, včetně digitálních technologií, bydlení, rozvoj výzkumu, vývoje a inovací a dále vzdělávání a trh práce.

Průzkum prosím vyplňujte do 11. 8. 2023 na tomto linku: https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/kdbFwLK3VCcgD5dggz8n?parametr=B. Vaše odpovědi budou zpracovány zcela anonymně.

Předem vám děkujeme za spolupráci.