Obdrželi jsme prostřednictvím SP ČR žádost o poskytnutí zpětné vazby z praxe týkající se čerstvě platných povinností v oblasti ochrany oznamovatelů, platných od 17. prosince 2023.
Výsledky průzkumu, který obsahuje otázky na reakce k nastavení vnitřních oznamovacích systémů a přijatých oznámení, mají sloužit jako podklad na nadcházející jednání s Ministerstvem spravedlnosti ČR, ohledně úvah o případných úprav relevantních ustanovení.

Pokud nejste za Vaši firmu pověřenou osobou k tomuto tématu, prosíme o předání dotazníku příslušné osobě.

Dotazník naleznete na adrese:

Pokud nejste povinni mít nastaven vnitřní oznamovací systém (počet zaměstnanců je do 49) nebo jste byli s tímto požadavkem již osloveni jiných kanálem, prosím tuto žádost ignorujte.
Termín pro vyplnění: 9.2.2024