Evropský trh práce bez hranicMINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí reprezentuje Českou republiku v evropské síti EURES, která je koordinována Evropskou komisí. Ministerstvo je v pozici národního člena a řídí síť EURES v České republice.

Poradenský a informační servis je v ČR poskytován v několika úrovních.

a) Internet
Webové stránky EURES v ČR jsou součástí Integrovaného portálu MPSV. portal.mpsv.cz/eures. Ministerstvo má také samostatné webové stránky www.mpsv.cz.

b) Telefonní kontakt
Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti plní roli callcentra, kde lze získat základní nebo orientační informace.
Tel..: 844 844 803

c) Úřady práce
Na úřadech práce v krajských městech působí EURES poradci, kteří poskytují informace a poradenské služby.