Evropský trh práce bez hranicMINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MPO se zabývá pravidly na vnitřním trhu EU/EHP v oblasti podnikání, obchodu, služeb a průmyslu.

Problematice spojené s EU se věnuje:
  • Odbor vnitřního trhu a služeb
  • Centrum SOLVIT
  • Odbor živnostenského podnikání
  • Licenční správa
  • Více na www.mpo.cz