Evropský trh práce bez hranicHOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Hospodářská komora v Jihlavě podporuje podnikatelskou sféru v řadě projektů a poskytuje firmám servis v mnoha oblastech. V kraji Vysočina i na celém území České republiky jsou zavedena Informační místa pro podnikatele (InMP), kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Mezi často kladené dotazy patří rovněž informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti.

Informační místa pro podnikatele jsou určena především pro ty, kteří před vyhledáváním informací ve složitých systémech dávají přednost možnosti své problémy řešit tak, jak byli celý život zvyklí, to znamená tváří v tvář s pracovníkem, který jim bude pomáhat. Do každé z regionálních či oborových kanceláří projektu dnes může přijít kdokoli s jakýmkoli podnikatelským dotazem. Informace mu budou poskytnuty formou veřejné služby zdarma, InMP garantují zpracování odpovědi do deseti dnů. Dále InMP poskytují řadu komerčních služeb.

Více na
www.komora.cz
www.hkjihlava.cz