Evropský trh práce bez hranicEURO INFO CENTRA

Síť Euro Info Center (EIC) vznikla z iniciativy Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl, které spadá pod Evropskou komisi. Smlouva mezi Generálním ředitelstvím a hostitelskými organizacemi vymezuje EIC především následující pole působnosti:

  • Podpora malých a středních firem při jejich podnikání na vnitřním trhu Unie (zakládání firem, realizace zakázek v zahraničí, legislativa ES, podpory z EU atd.).
  • Poskytování informací o unijních politikách a principech fungování vnitřního trhu.
  • Poskytování informací o příležitostech spojených s vnitřním trhem (tendry, podpory).
  • V rámci výše uvedených oblastí EIC poskytují:

  • Odpovědi na otázky týkající se EU, popřípadě i další poradenství.
  • Informace o unijních politikách, především prostřednictvím internetových stránek, brožur, prezentací a zvláštních akcí.
  • Podporu při vstupu na vnitřní trh Unie, stejně tak jako při jejich dalším působení.
  • Euro Info Centra na území ČR: www.euroinfocentrum.cz.