Evropský trh práce bez hranicCENTRUM MEZISTÁTNÍCH ÚHRAD

CMU je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztazích v rámci EU.

CMU je sdružením právnických osob, zdravotních pojišťoven. CMU je jedinou institucí, sdružující všechny české veřejné zdravotní pojišťovny. Řeší horizontální otázky systému poskytování zdravotní péče při provádění přímo účinného mezinárodního práva.

CMU zabezpečuje zejména následující činnosti:

  • informační servis
  • poradenskou činnost
  • CMU zajišťuje poradenství pro:

  • české pojištěnce a zaměstnavatele
  • české i zahraniční zdravotní pojišťovny
  • ostatní české i zahraniční nositele sociálního pojištění
  • zahraniční pojištěnce a zaměstnavatele
  • česká zdravotnická zařízení
  • zahraniční zdravotnická zařízení
  • Více na www.cmu.cz