Evropský trh práce bez hranicŘEŠÍTE BYROKRATICKÉ PROBLÉMY?

Systém SOLVIT tvoří síť center vzájemně mezi sebou propojených a podporovaných Evropskou komisí. V každém členském státě existuje jedno takové centrum, na které se mohou subjekty obrátit a požádat je o prošetření svého případu z hlediska práva EU.

I když mechanismy vnitřního trhu ES fungují v zásadě dobře, mohou podnikatelé nebo občané narazit na určité problémy, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje pravidla vnitřního trhu ES. Posláním SOLVITu je pomoci firmám i občanům, kteří se setkali se špatným nakládáním. Strategickým cílem je odbourávání špatné praxe místních úřadů v oblasti evropských pravidel.