Evropský trh práce bez hranicHLEDÁTE INFORMACE?

Hledáte-li informace k pracovním a životním podmínkám v jiných členských státech, EURES vám může pomoci. Údaje pro vaše pracovníky mohou být dostupné buď přímo na webových stránkách anebo je poradce zjišťuje sám prostřednictvím zahraničních kolegů.

Druh informací, které EURES shromažďuje, se týkají pracovních a životních podmínek.

Je možné, že informace, kterou potřebujete, neodpovídá činnosti sítě EURES. Proto je dobré zhodnotit svou situaci a předem se porozhlédnout po dalších možných zdrojích informací.

Vedle soukromých konzultačních a poradenských firem jimi mohou být například:
- Hospodářská komora
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Euro Info Centra
- Czech Trade
- Czech Invest