Evropský trh práce bez hranicVYSÍLÁTE PRACOVNÍKY?

Aby vaše firma provedla zakázku v jiném členském státě, musejí vaši zaměstnanci zpravidla vykonávat práci přímo na místě v druhé zemi. Z hlediska zaměstnání řešíte to, co je hodnoceno jako vysílání pracovníků a v některých případech toho nemusí být zrovna málo. Z hlediska podnikání je působení vaší firmy považováno za poskytování služeb.

Pro tento druh činnosti nebude EURES vaším prvním ani posledním řešením. Více než pohybu pracovníků se tato problematika týká poskytování a pohybu služeb a podnikání obecně. Přesto však vysílání přirozeně patří k evropskému pracovnímu trhu, takže některé informace, kterými EURES disponuje, pro vás mohou být užitečné.
Na poskytování služeb se vztahují určitá pravidla a zákony. V nadnárodním a evropském měřítku se volným pohybem služeb rozumí poskytování služeb přes hranice, aniž by podnikatel byl ve státě, kde službu poskytuje, usazen. Předpokladem je, že toto podnikání je časově omezeno, probíhá příležitostně a na základě zakázek a smluvních vztahů.

Úprava vysílání pracovníků je na úrovni EU řešena směrnicí č. 96/71/ES o vysílání pracovníků a částečně také nařízením o koordinaci sociálního zabezpečení. V kontextu celkové problematiky je důležité vědět, že Německo a Rakousko jsou dvěma státy, které si vyjednaly v některých oblastech volného pohybu služeb přechodné období na vysílání pracovníků. Toto přechodné období může trvat až po dobu sedmi let po vstupu ČR do Unie (tedy do roku 2011) a jeho podstata spočívá v povinnosti poskytovatele služby obstarat pro své vyslané pracovníky pracovní povolení.

Volným pohybem služeb a vysíláním se zabývá především Ministerstvo průmyslu a obchodu a další organizace jako např. Euro Info Centrum anebo soukromé konzultační a poradenské firmy.