Evropský trh práce bez hranicEURES

Česká republika je zapojena od přistoupení k Evropské unii do sítě Evropských služeb zaměstnanosti. To, co tato síť představuje, je synonymem volného pohybu pracovníků na velkých evropských pracovních trzích. Jako je volný pohyb právem zakotveným v zákonech, je EURES naplněním tohoto práva a šancí pro firmy i uchazeče.

EURES je portálem pracovní mobility v Evropě a sítí odborných poradců na jeho podporu. Poskytuje informace, poradenství a  služby v oblasti vyhledávání pracovních míst a zaměstnanců, které umožňují uchazečům o zaměstnání najít si práci a zaměstnavatelům nabírat zaměstnance v evropských zemích. Je určený k tomu, aby pomáhal realizovat právo pracovat a žít v kterékoli z těchto zemí.

Založena v roce 1993, síť spojuje Evropskou komisi a veřejné služby zaměstnanosti zúčastněných zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V některých případech jsou do ní zapojeni další partneři, jako jsou odbory a organizace zaměstnavatelů.

EURES hraje zvláštní úlohu v příhraničních oblastech, které jsou typické tím, že lidé často žijí v jedné zemi a za prací dojíždějí do druhé země.