AKTUALITY

 
Průběžně aktualizováno

AKTUALITY - DOPRAVA

2019

14.02. 2019 Stanovisko představenstva Svazu dopravy České republiky k rozhodnutí ministrů dopravy a zemědělství převést veškerou investiční činnost na vodních cestách ČR z ministerstva dopravy na ministerstvo zemědělství

2017

20.10. 2017 Záznam z jednání vedení Svazu dopravy ČR a vedení slovenské Unie dopravy, pošt a telekomunikací ČR
1. - 11. března 2017 Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky Singapur a Jižní Vietman 2017

2016

23.09. 2016 Podnikatelská mise 2017 - Singapur - Jižní Vietnam
03.05. 2016 Intermodální terminál Mělník

2015

19.08 - 29.08.2015 Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky Peru a Bolívie

2014

20.08 - 30.08.2014 Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky Korea a Japonsko

2012

10.10. 2012 Záznam z jednání vedení Svazu dopravy ČR a vedení slovenské Unie dopravy, pošt a telekomunikací ČR

2011

24.08 - 03.09.2010 Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky Brazílie a Panama

2010

05. - 08.10.2010 Zpráva z exkurze Svazu dopravy České republiky do terminálů KD

2009

07. - 08.10.2009 Bilaterálne rokovanie Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Svaz dopravy České republiky
15.06.2009

Pracovní exkurze do UKV TERMINAL WIEN NORDWESTBAHNHOF, Trieste Marine Terminal a Port of Koper

2008

10.09.2008

Podnikatelská mise Svazu dopravy České republiky 2007 - Španělsko - Portugalsko

2007

27.9.2007

Podnikatelská mise Svazu dopravy České republiky 2007 - Finsko Rusko

Galerie

07.01.2007

Koncepce veřejných logistických center

2006

20.11.2006

Pozvánka na mezinárodní konferenci s workshopem
VEŘEJNÁ LOGISTICKÁ CENTRA A KONCEPCE PODPORY LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

13.10. 2006

Pracovní exkurze do Cargo Center Graz v Rakousku

Záznam exkurze včetně příloh (dokument pro stažení - zip)

28.9.2006

Podnikatelská mise Svazu dopravy České republiky 2006 - USA

Zpráva z podnikatelské mise včetně příloh (dokument pro stažení - zip)

21.08.2006

PODNIKATELSKÁ MISE USA 24.08 - 03.09.2006

09.07.2006

Poslední rozloučení - Ing. Jaroslav Kocourek

Svaz dopravy ČR děkuje za dlouholetou práci pro ve funkci předsedy železniční sekce panu Ing. Jaroslavovi Kocourkovi. Poslední rozloučení se koná ve viz parte.

08.03.2006

EVROPSKÁ CHARTA BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Příloha:

2005

26.10.2005

Podrobné zhodnocení trendů vývoje vodní dopravy ve vazbě na legislativu EU

14.10.2005

Záznam ze společného jednání vedení Svazu dopravy České republiky a Zväzu zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Přílohy:

 1. Úvod k rozpravě o rovné dani
 2. Informace o stavu intermodální dopravy v SR
 3. Příspěvek ZADOPOT do diskuse o ESM
 4. Koncepce privatizace železniční společnosti Cargo Slovakia
 5. Medzinárodní aktivity Svazu v roce 2005

19.09.2005

Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky do Německa, Dánska, Švédska

Zpráva z podnikatelské mise včetně příloh (dokument pro stažení - zip)

21.06.2005

Mise 2005

05.02.2005

Změna adresy sekretariátu (mapa)
2004

09.11.2004

Dopis prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Míla premiérovi JUDr.Grossovi

18.10.2004

Informace o stavu příprav na výběr mýtného v Německu od 1. ledna 2004

13.10.2004

Záznam z jednání výkonného výboru Svazu dopravy České republiky a vedení slovenského Svazu zaměstnavatelů dopravy, pošt a telekomunikací

Přílohy:

 1. Prezentace kombinované dopravy v ČR (PowerPoint)
 2. Systém PID
 3. Významná data PID a data 2003
 4. Veřejná logistická centra MD SR
 5. Usnesení vlády Slovenské republiky č.662

  (prohlížeč PowerPoint)

06.10.2004

Stanovisko MD ČR k žákovskému jízdnému

21.09.2004

Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky
Čína 2004

24.06.2004

Dopis předsedovi vlády ve věci zlepšení splavnosti dolního Labe
- Plné znění dokumentu s přílohou
- Parafovaný dokument

21.05.2004

Setkání výkonného výboru Svazu dopravy České republiky s ministrem dopravy USA

22.04.2004

Společný regionální operační program - Příručka pro žadatele

28.09.2003

Zpráva z partnerského setkání Svazu dopravy České republiky a sekcí dopravy a přepravy hospodářské komory Rakouska

19.09.2003

Zpráva z podnikatelské mise Svazu dopravy České republiky