Zpráva z podnikatelské mise
Svazu dopravy České republiky

Místo konání: Čínská lidová republika - destinace Peking a Shangai

Termín konání: 25.srpna - 3. září 2004

Způsob dopravy: letecká

Účastníci: viz příloha č.1

Program: viz příloha č.2

Představenstvo Svazu dopravy České republiky rozhodlo o výběru Číny, jako cíli podnikatelské mise v roce 2004. O návštěvě Číny rozhodla skutečnost, že se stala exportérskou mocností. Její výrobky jako textil,hračky a elektronika pronikají všude. Díky zavedeným tržním reformám rychlý ekonomický růst přesahuje 9 % ročně, zvýšil i kupní sílu obyvatel a životní úroveň domácností. Stát se pustil do modernizace země a staveb dopravní infrastruktury. Neuvěřitelné množství nově postavených staveb dálnic, mostů, železnic a mrakodrapů provázelo účastníky po celou dobu navštívených míst v Pekingu a Shangai. Díky tomuto rozmachu se Čína stala i velkým spotřebitelem a dovozcem. Pokud tento vývoj bude pokračovat i nadále je předpoklad, že v roce 2041 Čína předstihne USA a stane se největší ekonomickou mocností, jak napsal prestižní Le Monde Diplomatique. Další nezanedbatelnou skutečností pro celou EU jsou neustále narůstající uskutečňované nákupy evropských firem čínským kapitálem.

Cíl mise:

K bodu programu: Peking pátek  27.srpna 2004
doba jednání CCTA - CHINA 8.30 - 17.30 hod

zástupce generálního sekretáře Qunjie Zhang

prezident a tlumočník na jednání CCTA

Nosným bodem mise bylo seznámení se strukturou čínského dopravního trhu a úlohou, kterou plní Čínská asociace pro komunikace a dopravu CCTA - China. Naši delegaci přivítal a detailní seznámení s činností provedl zástupce generálního sekretáře Qunjie Zhang. Poděkoval za návštěvu české delegace a za to, že měl dopředu možnost se kvalitně seznámit s činností Svazu dopravy České republiky a podotkl, že celý sektor veřejné dopravy je v Číně státní a všechny druhy pozemní dopravy jsou kontrolovány ministerstvem dopravy. V dalším podrobně popsal činnost Čínské asociace pro komunikace a dopravu

jednání na CCTA

K bodu programu: Capital Taxi Co., Ltd. pondělí 30.srpna 2004
doba jednání 10.00 - 12.30 hod

Druhým bodem programu byla návštěva Capital Taxi Co., Ltd. Delegaci přivítal a detailní seznámení s činností firmy provedl ředitel firmy. Společnost Capital Taxi Co., Ltd. byla založena 28. října 2000. Byla vytvořena silným spojením mezi dvěma státem vlastněnými podniky velkého rozsahu: Shou Qi Group a Beijing Tourist Car Company s podporou BTG Group a osobností z řad čelných představitelů a přátel. Společnost je akciovou společností velkého rozsahu, která byla vytvořena v souladu se systémovými požadavky na moderní podnikání.

Během více než padesátileté praxe se společnost Capital Taxi Co. Ltd. stala novou hvězdou podle moderního podnikatelského systému, která slučuje čtyři hlavní oblasti automobilových služeb: pronájem automobilů, prodej automobilů, údržbu a podporu ropných produktů. Dosáhli jsme dokonalého souladu funkčních, specializačních, standardizačních a charakteristických aspektů, a tím se stali vlajkovou lodí v rámci BTG Group.

Zvláštní pozornost jsme věnovali základnímu řízení - řídili jsme se filozofií řízení, která považuje za základ pracovníky, a zároveň jsme se řídili upřímností k zákazníkům a plnili filozoficky kulturní detaily. Společnost těží z akcionáře jako centra, zákazníka jako soustředného bodu, z bezpečí, vysoké kvality, čestnosti a výkonnosti jako principů kvality spolu s realistickým přístupem v myšlení a úspěšném konání. S neustále se zlepšujícími prvky služeb, kultivací a rozvojem a pracovitostí budeme schopni vytvořit inteligentní a hodnotnou budoucnost pro značku Capital Taxi. Capital Taxi Co. Ltd. je akciovou společností poskytující komplexní automobilové služby, s dlouhou historií a se schopností přijímat zakázky v širokém spektru. Capital Taxi Co. Ltd. je jednou z předsedajících složek Čínské asociace vozidel a plavidel a jejím předchůdcem je společnost Capital Auto Company, která byla založena a osobně pojmenována premiérem Zhou Enlaiem v roce 1951. Za posledních padesát let mohutného rozvoje až do dnešního dne se společnost Capital Taxi Co. Ltd. stala novou hvězdou v souladu s novým podnikatelským systémem a v současné době sdružuje automobilovou přepravu, pronájem a údržbu a prodej pohonných hmot pro automobily do velkoobchodu. Vlastní přes 6.000 vozidel včetně autobusů pro státní návštěvy, vyhlídkových autobusů, značkových taxíků, vozů k pronajmutí, apod. Mimoto řídí 5 opraven vybavení a techniky a 13 čerpacích stanic. Její celkové jmění se zvýšilo na částku přesahující 1,1 miliardy Renminbi yuanů. Všichni pracovníci společnosti Capital Auto se drží podnikového hesla "upřímnost k zákazníkům" a podnikové kultury obsahující filozofické teorie. Neustále vylepšují každý detail služeb, jednají s ohledem na zájmy akcionářů a návštěvníků a dodržují "bezpečnost, vysokou kvalitu, poctivost a účinnost" jako své pravidlo kvality. Vzhledem k cíli společnosti vytvořit základnu v tuzemsku a vstupu do zahraničí společnost poskytuje různé specializované a individuální služby ke splnění požadavků různých vrstev společnosti. Společnost je založena na běžném moderním podnikatelském systému, využívá specializované administrativy, webového marketingu, značkového řízení a vysoké kvality pracovníků, a podařilo se jí vytvořit podnikatelského ducha, který vynakládá nejvyšší úsilí k dosažení dokonalosti v každé činnosti zaměstnanců společnosti Capital Taxi Co. Ltd. Kolona pro státní návštěvy v majetku společnosti Capital Taxi Co. Ltd. již vezla přes 1.000 zahraničích hlav států, šéfů vlád a několik tisíc delegací ve vyšší funkci než je ministr. Je známá jako "prvotřídní světová kolona". Všichni řidiči společnosti Capital Taxi Co. Ltd. velmi dobře znají známou větu: "V očích cizince zastupuji Čínu; v očích Číňana zastupuji kapitál". Dopravní systém společnosti Capital Taxi Co. Ltd. má 5 dopravních společností, které disponují více než 6.000 autobusů velké, střední i menší velikosti a automobily jako je Benz, Cedric, Lincoln, Red Flag, Audi, Honda Jetta, Citroen. Dále dopravní společnosti rovněž nabízejí autobusy a mikrobusy včetně Ankal Ilisar, King Long, Huanghai, atd. Veškerá poskytovaná vozidla plně splňují požadavky zákazníků a technickoprovozní normy. Tento dopravní systém je vysoce oceňován, neboť Capital Taxi Co. Ltd. vylepšila prosperitu kapitálového turismu . Shou Qi Automobile Service Co., Ltd. disponuje čtyřmi prvotřídními opravnami na úrovni města. Otevřela rovněž opravny limuzín pro firmy Shanghai Volkswagen, FAW Volkswagen, Citroen, FAW Car, Japan Toyota, Nissan, Tianjin Xiali atd., stejně jako opravny velkých a středních osobních autobusů pro firmy Riye, King Long, North, DAEWOO, Jianghuai atd. Tyto opravny poskytují celou škálu služeb včetně: údržby, mytí a výzdoby, úprav a prodeje příslušenství, odtahové služby a rychlých oprav, každoroční kontroly vozidla, atd. Všechny dílny společnosti Shou Qi Automobile Service Co., Ltd. jsou vybaveny špičkovým mezinárodním vybavením pro prohlídku a údržbu vozidel. Disponují komplexní opravárenskou technikou a bohatými zkušenostmi v této oblasti. Úroveň služeb v opravárenských dílnách je prvotřídní. Všechny dílny si vytvořily soubor dokonalých postupů při přijímání zakázek a provádění údržby v souladu s normou ISO 9000 pro systém hodnocení kvality a v souladu se služebním heslem "upřímnost k zákazníkům"; z toho důvodu je společnost Shou Qi Automobile Service Co., Ltd. často nazývána "podnikem standardních služeb", "civilizovaným podnikem" a "špičkovou jednotkou oprav a služeb vysoké kvality".

Shou Qi Car Rental Co., LTD. je jedním z nejstarších podniků, které se zabývají specializovanými službami pronájmu. Je první společností, která získala kvalifikační atestaci v oboru pronájem automobilů (Auto Leasing Industry Qualification Attestation) a poté atestace mezinárodního systému kvality ISO 9001 a ISO 2000. Za posledních deset let společnost Shou Qi Car Rental Co., LTD. shromáždila řadu užitečných a účinných technik administrativy a řízení, včetně systému nonstop rychlých oprav a odtahové služby ve městě, rezervačního systému, systému nabídky dlouhého pronájmu a vlastnictví, služeb s dodávkou do domu pro významné zákazníky, systému pravidelných návštěv u zákazníka, systému návratu vozidla ve více centrech, systému pronájmu s řidičem, atd. Navíc bylo uvedeno v činnost neplacené obchodní poradenství a rezervace na horké lince společnosti Shou Qi Automobile Service Co., LTD., jejíž číslo je: 800-810-9090/62328701.

"Zákazník na prvním místě" - je vždy heslem společnosti Shou Qi Oil Products Co., LTD. V současné době společnost vlastní 13 čerpacích stanic, 15 cisteren, 22 odborníků z různých oblastí, možnost rezervní kapacity 30.000 tun a její celkový objem nákupu a prodeje pohonných hmot činí kolem 100.000 tun. Společnost vlastní velkoobchodní síť čerpacích stanic. Naším upřímným slibem je, že našim zákazníkům dodáme zajištěné, vhodné a účinné pohonné hmoty.

Diskuse:

Jaké je průměrné stáří používaných vozidel?
U taxi 3 roky u autobusů 8 let.
Jaká je vazba řidiče na výkon?
Měsíční mzda + prémie za km navíc nad měsíční průměr ujetých km.
Jaká je průměrná mzda řidiče?
Průměrná mzda řidiče cca 2000yuanů /250USD/.
Jak se staví společnost k ochranné kleci řidiče uvnitř taxi?
Společnost má snahu tuto ochranu odstranit, avšak vynutil si ji požadavek odborů pro ochranu řidiče před zvýšenou kriminalitou.

Závěrem prezident Svazu poděkoval za umožnění návštěvy a předal zástupcům čínské strany drobné dárky označené logem Svazu dopravy České republiky.

K bodu programu: BTG Capital Bus transport Corporation pondělí 30.srpna 2004
doba jednání 13.30 - 16.30 hod

Delegaci přivítal a seznámení s činností firmy provedl ředitel firmy s jeho zástupcem. Při seznámení s firmou uvedl, že společnost je plně vlastněna státem a spadá do uskupení podniků BTG Group. Byla vytvořena v souladu se systémovými požadavky na městskou dopravu v Pekingu. Společnost se zabývá převážně organizací práce pro řidiče městských autobusů. Vzhledem k tomu, že v Číně existuje povinnost větších zaměstnavatelů zajistit dopravu do zaměstnání, není samotná veřejná doprava příliš rozvinutá. Následovala prohlídka firmy a udržovacích kapacit, které jsou však samostatnou firmou. Při prohlídce bylo konstatováno, že shlédnuté udržovací kapacity jsou na nižší úrovni než u většiny našich firem a jako v Číně všude, je silný nadbytek zaměstnanců.

Po prohlídce firmy následovala diskuse:

Jaké jsou kladeny podmínky na řidiče autobusů a jaké je postavení řidiče ve společnosti?
Každý řidič musí vlastnit příslušné řidičské oprávnění, mít podnikový kurz. Na velké autobusy minimálně 5 let praxe s ujetím minimálně 200 000 Km bez nehod. Řidič musí každoročně absolvovat 2 dny pevný výcvik stanovený zákonem a nesmí vykonávat řízení nad 60 let věku. Sociální postavení řidiče je uprostřed společnosti se mzdou cca 330 USD měsíčně.
Průměrné stáří autobusů?
Pohybuje se okolo 8 let, avšak v souvislosti s olympiádou se připravuje masivní obnova, které podstatně sníží tento průměr.

Závěrem prezident Svazu poděkoval za umožnění návštěvy a předal zástupcům čínské strany drobné dárky označené logem Svazu dopravy České republiky.

Transfer Peking - Shangai - úterý 31. srpna, letecká doprava

K bodu programu: Shangai středa 1. září
doba jednání 9.00 - 12.00 hod

Návštěva firmy provozující jeden z nejmodernějších dopravních prostředků vysokorychlostní, bezpečný, pohodlný, energetický úsporný, šetrný Šanghajský vlak Maglev.

společné foto u Maglev

Společnost Shanghai Maglev Transportation Development Co. Ltd. (SMTDC) byla založena se základním jměním 3 miliard RMB, které společně investovalo 7 akcionářů: Shanghai Shentong Holdings Co., Ltd., Shenergy (Group) Co., Ltd., Shanghai International Group Corp., Ltd. Shanghai Baosteel Group Co., Ltd., Shanghai Automotive Industry (Group) Co., Ltd., Shanghai Electric (Group) Co., Ltd. a Shanghai Pudong Development (Group) Ltd. s cílem realizace a provozu šanghajské trati Maglev tržním způsobem a na komerčním základě.

Co do složení zaměstnanců společnosti v průměru převládají mladší lidé, vysoce vzdělaní s technickým zázemím. Příslušníci štábu společnosti překypují energií a vitalitou, jsou progresivní se smyslem pro týmovou práci a 75 % z nich je mladších 35 let. 76,8 % všech zaměstnanců má vysokoškolské nebo ještě vyšší vzdělání, z 58 % jsou držiteli středoškolských či vyšších diplomů. Puzeni inovačním elánem a průkopnickou touhou se zaměstnanci společnosti celým srdcem a v jednotě mysli vrhli do výstavby šanghajského projektu maglev, překypující nadšením a dobrou náladou, a nasbírali bohaté zkušenosti co do organizace projektu, výstavby a managementu.

V souladu s pokyny ministerstva vědy a techniky a šanghajského zastupitelství společnost zorganizovala a provedla přípravy k založení Národního centra pro dopravu Maglev a její rozvoj (National Maglev Transportation and Development Center), které je provozováno a řízeno jakožto podnik, a zorganizovala výzkumné síly ze všech částí země pro výzkum možností propagace využití vysokorychlostního systému Maglev na dálkových kmenových tratích s možností postupné lokalizace na základě zažití a asimilace německých technologií.

Společnost si razí cestu vpřed průzkumem možností výstavby systému Maglev jako oboru mnoha způsoby. Krom toho se podílí na expanzi trhu v oblasti výstavby a řízení železniční dopravy tím, že se pokouší realizovat udržitelný rozvoj techniky, průmyslu a trhu.

Během velmi podrobné exkurze byli účastníci detailně seznámeni s celým projektem. Lze konstatovat, že umístění modelu Maglev ve vstupní hale je velmi sugestivní. Na modelu byl vysvětlen základní princip magnetické levitace a vedení vozidla na magnetické dráze. Vyvrcholením exkurze bylo obousměrné absolvování jízdy tímto unikátním vlakem, který v trase stačí dosáhnout rychlosti 431 Km. Není bez zajímavosti, že cena jízdného za 30 km úsek tam a zpět činí 106 Yuanů /cca 13 USD/ a jedna jízda trvá 8 minut.

K bodu programu: SHANGAI JIAOTONG DAEWO EXPRSS TRANSPORTTATION CO.,LTD. Shangai středa 1.září
doba jednání 13.00 - 16.00 hod

Delegaci přivítal a detailní seznámení s činností firmy provedli prezident viceprezident společnosti. Jde o firmu provozující meziměstskou linkovou autobusovou dopravu se smíšeným Čínsko- korejským kapitálem. Vklad korejců je formou dodávky autobusů, které se vyrábějí kompletně v Korei.. Úvodem návštěvy byl promítnut instrukční film o podmínkách firmy. Společnost byla založena v roce 1996 se základním kapitálem 2 500 000 USD a byla první společností kdy stát sdružil kapitál se zahraničím. Firma provozuje dálkové linky po celé Číně. Firma je držitelem certifikátů kvality ISO 9001 a 2000.

Diskuse:

Jaký je počet provozovaných autobusů a počet zaměstnanců firmy?
Počet autobusů je 41 a zaměstnanců 150.
Jak jsou prováděny opravy autobusů, jejich proběh v km/rok a jaké je stáří?
Autobusy jsou vyrobeny v Koreji a opravy autobusů jsou prováděny uvnitř naší firmy, proběh 200 000 Km/rok na vozidlo, průměrné stáří autobusů 3 roky, po 5 ti letech se autobus prodává.
Jaká je fluktuace zaměstnanců?
V době nemoci stát zaměstnance kontroluje a fluktuace je velmi nízká, pod 5%.
Existuje regulace ze strany státu pro jednotlivé linky a kdo může podnikat na tomto trhu?
Stát v tomto směru neurčuje žádné regulace a všichni, kteří chtějí provozovat linkovou dopravu mají stejné podmínky s tím, že, ceny určuje stát.
Jaký je poměr ceny mezi železniční a autobusovou dopravou?
Železnice má výrazně nižší ceny než doprava autobusová.. Nejluxusnější jízdné na železnici je zhruba srovnatelné s cenou autobusové dopravy.
Jakým způsobem byl proveden nákup autobusů?
Byly vloženy jako základní jmění do společnosti a jsou postupně obměňováni nákupem z tržeb. Po 5-ti letech se autobus buď prodá v bazaru, nebo je další možnost návratu zpět do výrobního závodu.
Jaký je podíl mzdových nákladů firmy?
20% mzdy, 15% pohonné hmoty, 10% údržba a opravy, 20% poplatky za přepravní taxy, 10% ostatní a zbytek je zisk.

Závěrem prezident Svazu poděkoval za umožnění návštěvy a předal zástupcům čínské strany drobné dárky označené logem Svazu dopravy České republiky.

K bodu programu: Shangai BA-Shi čtvrtek 2.září 2004
doba jednání 10.00 - 14.30 hod

Delegaci přivítal ředitel společnosti se dvěmi zástupci. Představil společnost jejíž předmětem podnikání je provozování autobusové dopravy na městských linkách a na základě objednávky jednotlivých firem za účelem svozů do a ze zaměstnání. Firma provozuje 300 autobusů a má 320 zaměstnanců. Dodržuje se pravidlo jeden autobus = jeden řidič. Ú držba a opravy jsou zadávány mimo firmu. Majitelem firmy z 90% stát. Limitní maximální cenu za dopravu určuje stát, ale v praxi není dosahována. Průměrné stáří autobusů činí 3 roky. Maximální stáří autobusů je 8 let. Celkově Shangaj obsluhuje cca 800 autobusů. /Na Evropské poměry, při úvaze že má Shangai 14 milionů obyvatel je to velmi nízký počet/.

jednání Ba-Shi

Diskuse:

Jaká je struktura nákladů firmy?
20% PHM, 18% personální náklady,10% údržba a opravy, poplatky 20%, 15% ostatní a zbytek je zisk. Stát neurčuje ceny za opravy a údržbu akorát stanovuje maximální stáří autobusu na 8 let.
Jaká je cen nového autobusu?
Okolo 125 000 USD.
Jaká je průměrná mzda řidiče a jeho pracovní doba?
Pracovní doba řidiče je 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Průměrná mzda řidiče je 250 USD.

Závěrem prezident Svazu poděkoval za umožnění návštěvy a předal zástupcům čínské strany drobné dárky označené logem Svazu dopravy České republiky.

Transfer Shangai - Helsinky - Praha pátek 3. září, letecká doprava

Mise byla ukončena na Ruzyňském letišti v Praze příletem v 18.05 hodin

Vyhodnocení:

Největší pozornost ve zprávě z podnikatelské mise byla věnována partnerské Čínské asociaci pro komunikaci a dopravu CCTA, neboť právě ona by měla být prostředníkem a pro naše členské firmy, které budou chtít uzavřít konkrétní obchodní smlouvy. Pracovní cesty do Číny umožnila účastníkům pohled na exotickou zemi s neskutečně rychle rozvíjející se ekonomikou, jež je motorem impozantní stavební výstavby a masivních investic do dopravní infrastruktury. Účastníci kladně hodnotili otevřenost navštívených firem. Růst exportu čínského zboží do EU je neuvěřitelný a tempo růstu výměny zboží s Čínou podporuje všechny prognózy o nárůstu s tím spojených dopravních potřeb v EU.

Praha 20.září 2004

S využitím podkladových materiálů jednotlivých firem zpracoval:
Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR

fotografie

celý dokument ke stažení